Lägg till/uppdatera företagsuppgifter hos Alpha Plus AB

Här kan du lägga till och/eller uppdatera dina företagsuppgifter hos Alpha Plus AB. Det gäller även om du vill lägga till uppgifter som ska visas i vårt återförsäljarregister. Obligatoriska uppgifter är befintligt kundnummer, befintligt företagsnamn samt att du kryssar i vad tilläggen/ändringarna avser: "Registrerade företagsuppgifter hos Alpha Plus (internt bruk)" och/eller "Information i återförsäljarregister på Alpha Plus hemsida (externt bruk)".
 

Skriv kort vad du vill att vi ska känna till om dig och din verksamhet, vad vi ska uppdatera med mera.