Prishöjning from 4 september 2017

 I september kommer en ny prislista där vi har varit tvungna att höja priserna på ett flertal produkter p.g.a.; ökade inköpspriser, höjda råvarupriser och övriga omkostnader som påverkar produktpriset. Höjning kommer i snitt att ligga på dryga 3%, några produkter höjs något mer och andra slipper helt undan denna prishöjningen.
Prishöjningen börjar gälla den 4 september, 2017.